A A A

                        Dni Kultury Polskiej W Barze na Ukrainie

Z okazji Świąt Wielkanocnych Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia "Rybnik-Europa"

.składają Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

14 marca o godz. 18.00 w Ośrodku Bushido w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1 odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa. Ze względu na konieczność poruszenia ważnych kwestii, w tym zmian w zarządzie oraz w statucie, serdecznie prosimy o pewne i punktualne przybycie. Oto porządek obrad.

Podkategorie