A A A

W grudniu w Rybniku gościła delegacja z partnerskiego Eurasburga w Niemczech. Wizyta gości na czele której stał burmistrz Michel Bromberger oraz prezes Stowarzyszenia „Niemiecko-polskiej wymiany w zakresie młodzieży i kultury” w Eurasburgu Rosemarie Tröscher miała charakter roboczy.

Goście złożyli m.in. wizytę w rybnickim magistracie oraz uczestniczyli w roboczym spotkaniu zorganizowanym w ośrodku „Bushido”. Zasadniczym celem wizyty było omówienie przypadającej w przyszłym roku 30 rocznicy wzajemnych kontaktów pomiędzy naszymi miastami. Jubileuszowe uroczystości zaplanowano jesienią 2013 roku w Eurasburgu. Trwa ustalanie programu obchodów.