A A A

2017a1W czwartek 2 lutego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa”. Podczas spotkania podsumowano miniony rok oraz omówiono założenia związane z działalnością organizacji na rok bieżący. 

2017b1

Rok 2016 obfitował w wiele przedsięwzięć sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych. Jednym z ważniejszych działań była organizacja „Dni Rybnika”w Dorsten. Impreza odbywa się co dwa lata naprzemiennie z organizacją „Dni Dorsten” w Rybniku. Członkowie Stowarzyszenia na zaproszenie niemieckich przyjaciół ze Stowarzyszenia Rybnik-Dorsten uczestniczyli w pożegnaniu lata. Plenerowe wydarzenie każdego roku gromadzi nie tylko członków obydwu Stowarzyszeń lecz także reprezentantów lokalnych władz samorządowych. Stałym gościem spotkań jest burmistrz niemieckiego miasta Tobias Stockhoff oraz poprzedni włodarz Dorsten Lambert Luetkenhorst. Spotkania służą nie tylko bliższemu poznaniu, ale także są znakomitą okazją do zwiedzenia wielu ciekawych miejsc np. ostatnio Muzeum Niemieckiego Futbolu w Dortmundzie. W bieżącym roku w ramach święta naszego miasta w połowie czerwca odbędą się „Dni Dorsten” w Rybniku. Przyjadą muzycy, sportowcy oraz motocykliści, którzy są zainteresowani poznaniem polskich partnerów. Aktualnie strony są na etapie ustalania szczegółów. Goście z Dorsten chcą podczas pobytu w naszym kraju zwiedzić m.in. Muzeum Koronki w Koniakowie. Stowarzyszenie napisało grant do Miasta Rybnik dotyczący pobytu młodzieży z francuskiego miasta Castres oraz wyjazdu młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego do Mazamet. Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” działa nieprzerwanie od 1999 roku na rzecz popularyzacji idei współpracy Rybnika z miastami europejskimi, rozwijania sfer współpracy oraz aktywizacji mieszkańców Rybnika w obszarze międzynarodowych kontaktów głównie z miastami partnerskimi Rybnika.