A A A

27 czerwca 2014 r. o godz. 18,00  rozpocznie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik- Europa, w imieniu Zarządu zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa wspólnie ze szkołą językową Logmar niedawno zakończyło realizację dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich. W ramach wspomnianych działań projektowych Polacy odwiedzali naszych europejskich przyjaciół, zaś goście zagraniczni mieli okazje odwiedzić Polskę i Rybnik.

W grudniu w Rybniku gościła delegacja z partnerskiego Eurasburga w Niemczech. Wizyta gości na czele której stał burmistrz Michel Bromberger oraz prezes Stowarzyszenia „Niemiecko-polskiej wymiany w zakresie młodzieży i kultury” w Eurasburgu Rosemarie Tröscher miała charakter roboczy.

img 3776

I Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna Rybnik 2012 już za namiI

Staraniem Stowarzyszenia „Dla Dobra”, klubu sportowego „Górnik” oraz Zespołu Szkół nr 6 w Rybnik zorganizowano w naszym mieście I Międzynarodową Olimpiadę Integracyjną. Zawody nad którymi honorowy patronat objął prezydent Rybnika Adam Fudali odbyły się w piątek 14 września 2012 roku na boisku miejscowego klubu sportowego „Górnik” Boguszowice.

img 3893W piątek 21 września w Ośrodku Bushido odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa. Głównym tematem spotkania były zaplanowane jeszcze na ten rok wizyty w Rybniku kilkuosobowej delegacji z partnerskiego miasta Dorsten oraz miasta Eurasburg w Niemczech.

Na zaproszenie zarządu stowarzyszenia RYBNIK-EUROPA odbyło się spotkanie wszytskich tych ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do zorganizowania kilkudniowego pobytu dzieci z ukraińskiego Baru. Przede wszytskim, prezes naszego stowarzyszenia, podziekował rodzinom rybnickim, które wzięły na siebie trud wyżywienia i przenocowania naszych gości. Na zdjęciu obok większość z nich wraz członkami RE. Inne instytucje, które udzieliły pomocy przy oragnizacji pobytu to:  Szkoły Podstawowe nr 1 i 5 w Rybniku, Młodzieżowy Dom Kultury, Społeczne Ognisko Muzyczne, Dom Kultury w Chwałowicach MOSiR i CRR Bushido. Głównym sponsorem przedsięwzięcia było Miasto Rybnik, które udzieliło dotacji w wysokosci 10 000 zł. Podziękowania należą się także i sponsorom, którzy nas wsparli w różny sposób. DZIĘKUJEMY i mamy nadzieję, że powtórzymy taką akcję jeszcze w przyszłości.

W czwartek 21 czerwca w ośrodku Bushido na osiedlu Nowiny odbyło kolejne robocze spotkanie członków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa. W trakcie zebrania omawiano m.in. pobyt dzieci z Baru w Rybniku oraz podpisanie umowy o współpracy zawartego z Rejonowym Kulturalno – Oświatowym Stowarzyszeniem Polaków w Barze.

Podkategorie