A A A

alt  Miasto Rybnik zorganizowało już trzecią edycje DNI RYBNIKA. Nasze stowarzyszenie po raz pierwszy przyłączyło się do  tej imprezy jako partner społeczny. Naszym zadaniem było m.in. organizacja Dni Dorsten w Rybniku (12-15 czerwca) oraz Międzynarodowy Wieczór Integracyjny, jako kulminacja kilkudniowego pobytu naszych zagranicznych gości z miast zaprzyjaźnionych. A to poniżej realizacja naszych zamierzeń. Sponsorami tych wszystkich przedsięwzięć byli: Miasto Rybnik, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Komisja Europejska w ramach programu EUROPA DLA OBYWATELI.

altalt
W dniach 17 - 21 czerwca 2010 r. nasze stowarzyszenie przy wspóracy z Miastem Rybnik organizuje projekt pt.: "Silesian Rybnik Invites - Śląski Rybnik zaprasza europejskich przyjaciół" dofinansowanego z Komisji Europejskiej w ramach programu EUROPE FOR CITIZENS - Active Citizens for Europe. – Town Twinning.

Wczoraj podczas trzygodzinnych obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego dokonano istotnych zmian, tak w statucie  jak i we władzach naszego stowarzyszenia. W zgromadzeniu wzięło udział 41 członków z czynnym i biernym prawem wyborczym.

alt

Sprawozdanie z wyjazdu pomocowego grupy fachowców na Ukrainę przedsięwzięcie to zorganizowaliśmy wspólnie z Sekcją Wschodnią stowarzyszenia współpracy Międzynarodowej „Rybnik - Europa”, z siedzibą w Rybniku.


Oferta dotacyjna na zadanie publiczne w obszarze integracji europejskiej oraz rozwijania współracy i kontaktów pomiędzy społeczeństwami Miasta Rybnika pt.: Międzynrodowy Wieczór Integracyjny w ramach Dni Rybnika otrzymała dofinansowanie w wysokosci 7000 zł. Założenia projektu w dalszej części informacji.

W dniu 12 grudnia 2009 r. w restauracji Pasja odbylo sie uroczyste spotkanie członków naszego stowarzyszenia z okazji 10-lecia działalności. Uroczystośc uświetnili nasi przyjaciele z Dorsten z Koła Przyjaciół Rybnika z Ha-jo Thelenem na czele, Burmistrz Miasta Dorsten - Lambert Lutkenhorst oraz gospodarz naszego miasta - prezydent Adam Fudali.  Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań wszystkim członkom za swój wkład pracy społecznej w realizacji celów i zadań wyznaczonych przez Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa.

Podkategorie