A A A

Współpraca Rybnika z francuskim miastem Mazamet sięga roku 1985 kiedy pierwsza grupa młodzieży z katolickiego liceum Jeanne d'Arc została podjęta przez uczennice LO Sióstr Urszulanek. Dzięki tej współpracy doszło do poszerzenia kontakt w o współpracę chórów, plastyków, zespołów muzycznych, sportowców. W 1994 roku doszło do podpisania porozumienia między miastem Mazamet i Rybnikiem, które zakłądało współpracę nie tylko kulturalna, ale również ekonomiczną. Odtąd regularnie odbywają się w naszych miastach odpowiednio dni kultury polskiej we Francji lub francuskiej w Polsce.

Sprawozdanie z działaności sekcji francuskiej przygotowane przez Katarzynę Jarską za 2010 r. jest umieszczone w zakładce Sekcja niemiecka.