A A A

Pomysł założenia organizacji pozarządowej, która w dziedzinie popularyzacji idei współpracy Rybnika z miastami europejskimi byłaby partnerem władz miasta, zrodził się w czasie pobytu rybniczan w Dorsten. Tamtejsze Koło Przyjaciół Rybnika, które dotąd kontaktowało się głównie z władzami administracyjnymi, chciało mieć w swoich działaniach równorzędnego partnera. Drugim powodem była rosnąca wciąż liczba miast zaprzyjaźnionych i partnerskich Rybnika, a w związku z tym potrzeba koordynacji niektórych sfer współpracy i chęć włączenia się wolontariuszy w rozwój międzynarodowych kontaktów miasta.

Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa zostało zarejestrowane 5 sierpnia 1999 roku. Wśród członków-założycieli byli i są aktywni do dziś m.in.: Arkadiusz Skowron, Elżbieta Paniczek, Maria Budny-Malczewska, Wiesława Różańska, Bogusław Przeczek Janusz Rzymanek. W różnych etapach istnienia Stowarzyszenia w jego działalność zaangażowani są i byli również:  Jan Sebastian, Maria Papież, Małgorzata Gruczelak, Joanna Skowron, Rafał Tymusz, Wiesław Sojka, Zofia i Czesław Golińscy, Marian Uherek, Ireneusz Jajko, Marian Wolny, Piotr Sebastian, Maria Margońska.

Od dwóch kadencji księgowość prowadzi Hanna Krajewska. Stowarzyszeniu przewodniczyli m.in. Bogusław Przeczek, Halina Szczyrbowska i aktualnie Roman Widerski. Dziś Stowarzyszenie liczy ponad 40 członków, a praca prowadzona jest w oparciu o sekcje - niemiecką, francuską, wschodnią i od niedawna angielską - grupujące poszczególne miasta, a co za tym idzie - języki. Podział ten nie jest sztywny ani formalny - kiedy jest taka potrzeba, jedna sekcja wspiera drugą.