A A A


Skład zarządu Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa wybrany 28 marca 2011 r. na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-Wyborczym:

  • Roman Widerski – przewodniczący
  • Maria Malczewska - Budny – wiceprezes zarządu
  • Wiesława Różańska – członek zarządu
  • Magdalena Papież - sekretarz
  • Helena Kondrot - skarbnik