A A A

alt Nasze stowarzyszenie za sprawą Marii Margońskiej ponownie pozyskało dotacje na dwa projekty z GRUNDTVIGA. Na wczorajszym spotkaniu stowarzysznia autorka projektów przedstwiła pokrótce cel, założenia i działania w obu projektach. Koordyntorką tychże projektów została Katarzyna Palarz-Plewińska. Poniżej opis projektów i jednoczesne zaproszenie do uczestnictwa.