A A A

green 1Wolontariusze z Rybnika uczestniczyli w tegorocznym Chelsea Flower Show w Londynie, a to dzięki Projektowi Wolontariatu Seniorów Grundtviga Pt „Creative Uses of Communal Green Spaces”, który to Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA realizuje we współpracy z partnerem z Wielkiej Brytanii firmą CAPACITY LONDON.

Projekt podzielony jest na cztery części: dwukrotnie seniorzy z Rybnika wyjeżdżają do Londynu i dwukrotnie seniorzy brytyjscy przyjeżdżają do Rybnika, by pracując przy zagospodarowaniu i wykorzystaniu zieleni miejskiej dla dobra mieszkańców miasta, poznawać równocześnie miasta swego partnera. Chelsea Flower Show 2012 był równocześnie częścią obchodów diamentowego jubileuszu Królowej Elżbiety II, która tradycyjnie otwiera tę międzynarodowy festiwal barw i zapachów.

 

    green 4     green 5

 

Rybniccy wolontariusze pracowali przy organizacji tej kwietnej imprezy. Mogli również zapoznać się ze słynnymi londyńskim parkami i ogrodami w tym m.in. Kew Garden, Kensington, Hampton Court , doświadczyć w jaki sposób parki i ogrody wykorzystywane są do celów edukacyjnych, a także pracować na rzecz organizacji, która pomaga miejscowym społecznościom w wykorzystywaniu terenów poprzemysłowych do przygotowywania sadzonek kwiatów i warzyw, które następnie wykorzystywane są do zagospodarowywania skwerów i parków miejskich.

    green 6     green 7