A A A

green0Od sierpnia 2011 do lipca 2013 roku Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej RYBNIK-EUROPA we współpracy z partnerem z Wielkiej Brytanii firmą CAPACITY LONDON realizowało projekt wolontariatu seniorów Grundtviga ,„Creative Uses of Communal Green Spaces”.

W ramach wspomnianego przedsięwzięcia 12 seniorów po 6 z każdego kraju wybranych spośród mieszkańców Rybnika i Londynu uczestniczyło w działaniach wolontariackich w obszarach przestrzeni miejskiej. green1 Wolontariusze pracowali przy zagospodarowaniu i wykorzystaniu zieleni miejskiej dla dobra lokalnej społeczności, a jednocześnie zwiedzali miasto partnera. Dzięki przedsięwzięciu seniorzy mieli okazję poznać i porównać parki, skwery, ogrody miejskie i przydomowe w Londynie oraz Rybniku. Wspólny projekt dobiegł końca jednak zawiązane przyjaźnie oraz spory bagaż wspólnych doświadczeń będą w przyszłości procentować. Praca wolontariacka była w tym przypadku ważnym czynnikiem ponadnarodowym, który zintegrował osoby biorące udział w projekcie. Dziękujemy instytucji finansującej, partnerom międzynarodowym oraz wolontariuszom seniorom za udział i możliwość realizowania interesującego projektu. green2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

green3